Để phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong công tác bảo đảm trật tự, văn minh đô thị và bảo vệ môi trường, Đoàn Thanh niên Trường Tiểu học Vũ Lăng đã chung tay cùng Đoàn Thanh niên xã Ngũ Hiệp thực hiện nhiều giải pháp, tạo chuyển biến thực chất và rõ nét trong công tác bảo vệ môi trường tại địa ...
Chi đoàn trường Tiểu học Vũ Lăng phối hợp với Đoàn xã Ngũ Hiệp lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường vào trường và gắn biển công trình thanh niên.