01/06/21  Thư viện nhà trường  124
Những ngày đầu tiên mới thành lập thư viện trường Tiểu học Vũ Lăng còn rất sơ sài. Từ năm 2018 đến nay, nhờ sự đầu tư hiệu quả của nguồn ngân sách nhà trường và sự đóng góp xây dựng của các giáo viên, phụ huynh và học sinh thư viện đã dần dần lớn mạnh.
 31/05/21  Thư viện nhà trường  110
Thực hiện Kế hoạch năm học về việc xây dựng và nâng cao chất lượng thư viện nhà trường, nhằm phục vụ nhu cầu đọc, nghiên cứu tài liệu của giáo viên và học sinh, Ban Giám hiệu nhà trường đã phát động phong trào quyên góp sách, truyện cho thư viện từ ngày 15/03/2021 đến ngày 22/03/2021.